Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 30 augusti 2022

Anslås: 6 september 2022

Nedtas: 28 september 2022

Dokument: Protokoll Byggnadsnämnden 2022-08-30 § 38-44.pdf

§§ 38-44

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2022