Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 29 april 2024

Anslås: 3 maj 2024

Nedtas: 26 maj 2024

Dokument: Protokoll.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 maj 2024