Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 22 februari 2023

Anslås: 7 mars 2023

Nedtas: 29 mars 2023

Dokument: Protokoll barn- och utbildningsnämnden 230222 §§ 16-30.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2023