Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 27 oktober 2022

Anslås: 4 november 2022

Nedtas: 27 november 2022

Dokument: Protokoll kommunfullmäktige §§ 75-78, 80-86.pdf

§§ 75–78 och 80–86

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 november 2022