Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 3 november 2022

Anslås: 3 november 2022

Nedtas: 28 november 2022

Sekretess §§ 229-231

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 november 2022