Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 22 maj 2023

Anslås: 26 maj 2023

Nedtas: 18 juni 2023

Dokument: Protokoll kultur-och fritidsnämnden 2023-05-22 §§ 33-42.pdf

§§ 33-42

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 maj 2023