Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 25 maj 2023

Anslås: 26 maj 2023

Nedtas: 19 juni 2023

Dokument: Kommunfullmäktige 2023-05-25 § 36.pdf

Direktjustering av § 36

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 maj 2023