Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 22 september 2022

Anslås: 22 september 2022

Nedtas: 17 oktober 2022

Sekretess §§ 192-202

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 september 2022