Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 1 juli 2024

Anslås: 1 juli 2024

Nedtas: 24 juli 2024

§ 148, sekretess

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juli 2024