Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum: 5 juni 2024

Anslås: 11 juni 2024

Nedtas: 4 juli 2024

Dokument: Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2024-06-05 §§ 17-24.pdf


Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 juni 2024