Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 8 februari 2024

Anslås: 8 februari 2024

Nedtas: 4 mars 2024

sekretess §§ 32-48

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2024