Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 16 november 2023

Anslås: 16 november 2023

Nedtas: 9 december 2023

sekretess §§ 268 - 273

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 november 2023