Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum: 10 november 2023

Anslås: 15 november 2023

Nedtas: 8 december 2023

Dokument: Protokoll Valberedningen 2023-11-10 §§ 1-9.pdf

§§ 1-9

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 november 2023