Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 8 november 2023

Anslås: 8 november 2023

Nedtas: 1 december 2023

Sekretess §§ 259-267

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2023