Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 3 november 2023

Anslås: 3 november 2023

Nedtas: 24 november 2023

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 november 2023