Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 27 september 2023

Anslås: 29 september 2023

Nedtas: 21 oktober 2023

Dokument: Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-27 § 84-96.pdf

Barn- och utbildningsnämnden

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 september 2023