Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 21 september 2023

Anslås: 28 september 2023

Nedtas: 20 oktober 2023

Dokument: Protokoll Gymnasie- och vuxennämnden 2023-09-21 §§ 65-72.pdf

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-21

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 september 2023