Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 31 augusti 2023

Anslås: 8 september 2023

Nedtas: 1 oktober 2023

Dokument: Protokoll Kommunfullmäktige 2023-08-31 §§ 49-51.pdf

§§ 49-51

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 september 2023