Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 7 september 2023

Anslås: 7 september 2023

Nedtas: 2 oktober 2023

Sekretess §§ 180-194

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 september 2023