Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 30 augusti 2023

Anslås: 31 augusti 2023

Nedtas: 23 september 2023

Dokument: Protokoll § 79 - signerat.pdf

§ 79

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023