Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 24 augusti 2023

Anslås: 29 augusti 2023

Nedtas: 21 september 2023

Dokument: Protokoll - signerat.pdf

§ 56 - 60, 62 - 64

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023