Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 24 augusti 2023

Anslås: 25 augusti 2023

Nedtas: 16 september 2023

Dokument: Protokoll § 61 omedelbar justering - signerat.pdf

§ 61

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023