Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 16 maj 2023

Anslås: 18 maj 2023

Nedtas: 9 juni 2023

Dokument: Närvaro och anslag SÖFN 20230516.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2023