Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 17 maj 2023

Anslås: 17 maj 2023

Nedtas: 9 juni 2023

Sekretess §§ 82-106

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 maj 2023