Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 22 mars 2023

Anslås: 28 mars 2023

Nedtas: 19 april 2023

Dokument: Protokoll byggnadsnämnden 20230322, justerat.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 mars 2023