Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 16 mars 2023

Anslås: 16 mars 2023

Nedtas: 10 april 2023

Sekretess §§ 37-44

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 mars 2023