Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 14 mars 2023

Anslås: 15 mars 2023

Nedtas: 7 april 2023

Dokument: Kommunstyrelsen 2023-03-14 Protokoll §§ 37-38, 46.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 mars 2023