Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 23 februari 2023

Anslås: 7 mars 2023

Nedtas: 29 mars 2023

Dokument: Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-02-23 §§ 14-21.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2023