Tillkännagivnade av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum: 23 februari 2023

Anslås: 2 mars 2023

Nedtas: 27 mars 2023

Dokument: Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-02-23 §§ 23-32 (Signerad).pdf

§§ 23-32

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 mars 2023