Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 22 februari 2023

Anslås: 28 februari 2023

Nedtas: 22 mars 2023

Dokument: Protokoll byggnadsnämnden 2023-02-22 §§ 9-14.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2023