Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 12 januari 2023

Anslås: 12 januari 2023

Nedtas: 6 februari 2023

Sekretess §§ 1-2

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 januari 2023