Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 23 november 2022

Anslås: 24 november 2022

Nedtas: 16 december 2022

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 november 2022