Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 8 november 2022

Anslås: 15 november 2022

Nedtas: 8 december 2022

Dokument: Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-08 - justerat.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 november 2022