Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunala funktionshindersrådet

Sammanträdesdatum: 26 oktober 2022

Anslås: 1 november 2022

Nedtas: 28 november 2022

Dokument: Protokoll kommunala funktionshindersrådet 2022-10-26.pdf

Fritext

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 november 2022