Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Stadsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum: 26 oktober 2022

Anslås: 1 november 2022

Nedtas: 24 november 2022

Dokument: Protokoll Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 §§ 45-46.pdf

§§ 45-46

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 november 2022