Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 25 oktober 2022

Anslås: 25 oktober 2022

Nedtas: 21 november 2022

Dokument: Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 221025 §§ 70-78.pdf

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 oktober 2022