Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 22 september 2022

Anslås: 22 september 2022

Nedtas: 14 oktober 2022

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 september 2022