Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 14 september 2022

Anslås: 14 september 2022

Nedtas: 7 oktober 2022

Dokument: Protokoll Valnämnden 2022-09-14 §§ 22.pdf

§§ 22

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 september 2022