Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 8 september 2022

Anslås: 8 september 2022

Nedtas: 3 oktober 2022

Sekretess §§ 178-191

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 september 2022