Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 1 september 2022

Anslås: 7 september 2022

Nedtas: 28 september 2022

Dokument: insynsverige.se/tyreso-gymnasie/dagordning?date=2022-09-01

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 september 2022