Tillkännagivande av justerat protokoll 5 augusti 2022

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 5 augusti 2022

Anslås: 5 augusti 2022

Nedtas: 27 augusti 2022

Sekretess §§ 162-164

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 augusti 2022