Ansökan om bygglov

Organ/Förvaltning: Samhällsbyggnadskontoret

Anslås: 4 augusti 2022

Nedtas: 2 september 2022

Ansökan gällande monopole avsedd för mobiltelefoni

Fastighet: Kumla 3:1264

Diarienummer: BNS-2022-299

En ansökan om bygglov för rivning av befintlig monopole avsedd för mobiltelefoni och uppförande av ny monopole avsedd för samma ändamål har kommit in till Bygglovsavdelningen. Förslaget avviker från den gällande detaljplanen då det är placerat på mark som är avsedd för park och plantering.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 2022-09-02

till Bygglovsavdelningen Tyresö Kommun 135 81 Tyresö eller via kommun@tyreso.se

Handlingar finns tillgängliga i Tyresö kommuns Servicecenter

För frågor kontakta Bygglovsavdelningen via epost bygglov@tyreso.se eller via telefon 08-578 298 35, telefontid måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10:00-11:00.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 augusti 2022