Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 15 juni 2022

Anslås: 22 juni 2022

Nedtas: 14 juli 2022

Dokument: insynsverige.se/tyreso-barn/dagordning?date=2022-06-15

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 juni 2022