Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 20 juni 2022

Anslås: 21 juni 2022

Nedtas: 13 juli 2022

Dokument: Protokoll äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-20 §§ 52-62.docx

§§ 52-62

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 juni 2022