Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 16 juni 2022

Anslås: 17 juni 2022

Nedtas: 15 juli 2022

Dokument: Anslag 20220617 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

Södertörns Överförmyndarnämnd

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 juni 2022