Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 16 juni 2022

Anslås: 16 juni 2022

Nedtas: 8 juli 2022

Sekretess, §§ 129-138

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 juni 2022