Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 7 juni 2022

Anslås: 14 juni 2022

Nedtas: 7 juli 2022

Dokument: Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 94–126, 129–133.pdf

§§ 94–126 och 129–133

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juni 2022