Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2 juni 2022

Anslås: 10 juni 2022

Nedtas: 3 juli 2022

Dokument: Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-02 §§31-45.pdf

§§ 31-45

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2022