Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 7 juni 2022

Anslås: 9 juni 2022

Nedtas: 2 juli 2022

Dokument: Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §§127-128.pdf

Omedelbart justerat protokoll, §§127-128.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 juni 2022