Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 23 maj 2022

Anslås: 31 maj 2022

Nedtas: 22 juni 2022

Dokument: insynsverige.se/tyreso-kultur

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2022